Oblastní výstava vín 2018

Statut výstavy vín 2018

I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

II. Poslání a cíl výstavy:

 1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
 2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
 3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
 4. Propagace místních vín a vinařů
 5. Zaevidování tratí do katalogu

III. Podmínky účasti:

 1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
 2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

IV. Hodnocení vín

 1. Hodnocení vín proběhne dne 29. 4. 2018 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
 2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 5. 5. 2018 v 14:00 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
 3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
 4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
 5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
 6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

V. Odborné komise

 1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
 2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
 3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
 4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
 5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

VI. Vyhodnocení vín a ceny

 1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
  bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
 2. Udělení cen:
 • šampion bílých vín
 • šampion červených vín
 • nelepší růžové víno
 • nejlepší kolekce vín
 • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
 • šampion bílých autentických vín
 • šampion červených autentických vín

VII. Zvláštní ustanovení:

 1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
 2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
 • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
 • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
 • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
 • na šampiona výstavy 30 lahví vína

Sběrná místa vzorků:

 1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
 2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
 3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

Organizační výbor soutěže:

 • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
 • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
 • Garant výstavy: Tibor Zapletal

Vítězové jednotlivých kategorií letošního ročníku:

Šampion bílých vín 
Veltlínské zelené, výběr z hroznů 2017
Vinařství Sing Wine s.r.o. Žižkovská 1365, Velké Bílovice

Šampion červených vín
Frankovka, pozdní sběr 2015
Hana Mádlová, Na Aleji 148, Velké Bílovice

Nejlepší kolekce vín
Vinařství Bauman s.r.o., Růžová 354, Velké Bílovice

Nejlepší Rosé
Frankovka Rosé, kabinetní 2017
Vinařství na Špičáku, Morávky 1440, Velké Bílovice

Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
Ryzlink vlašský 2017
Petr Polách, Morávky 1425, Velké Bílovice

Šampion Víno 66,6 a nic navíc
Vína ročníku 2015 a starší
Nejlepší bílé víno
Chardonnay François Fréres 2011, výběr z hroznů
Vinselekt Michlovský, a.s., Luční 858, Rakvice

Šampion Víno 66,6 a nic navíc
Vína ročníku 2015 a starší
Nejlepší červené víno
Alibernet barrique 2013, pozdní sběr
Vinselekt Michlovský, a.s., Luční 858, Rakvice

Nejlepší archivní víno
Chardonnay, moravské zemské víno 2013
Vinařství Svoboda, Staré Belegrady 224, Velké Bílovice

Nejlepší Rulandské šedé ročníku 2017 z největší vinařské obce Velké Bílovice
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2017
Vinařství Bauman s.r.o., Růžová 354, Velké Bílovice

Velkobílovičtí vinaři, spolek
Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice
info@velkebilovice.com
www.velkebilovice.com

Komunikace s médii
info@velkebilovice.com 

IČ: 22682473
DIČ: CZ22682473