fbpx

 • Oblastní výstava vín 2024

   

  Statut výstavy vín 4. 5. 2024

  KATALOG výstavy 2024 ke stažení ZDE

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Hlavní č.ev.97, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 20. 4. 2024 v prostorách školní jídelny Velké Bílovice od 15:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 4. 5. 2024 v 14:00 h a začátek je od 9:00 h (konec 19:00 h) a jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská  od 16.3. 

  Organizační výbor soutěže:

  • Tomáš Osička – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal
 • Oblastní výstava vín 2023

   

  Statut výstavy vín 7. 5. 2023

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Hlavní č.ev.97, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 22. 4. 2023 v prostorách školní jídelny Velké Bílovice od 15:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 7. 5. 2023 v 14:00 h a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská  od 16.3. 

  Organizační výbor soutěže:

  • Tomáš Osička – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal
 • Oblastní výstava vín 2022

  Výstava vína 2022 Velké Bílovice

  Statut výstavy vín 30.4.2022

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Hlavní č.ev.97, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 9. 4. 2022 v prostorách školní jídelny Velké Bílovice od 15:30 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 30. 4. 2022 v 14:00 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská  od 16.3. 

  Organizační výbor soutěže:

  • Tomáš Osička – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal
 • Oblastní výstava vín 2019

  Statut výstavy vín 2019

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 5. 5. 2019 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 11. 5. 2019 v 14:00 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
  2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
  3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

  Organizační výbor soutěže:

  • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal

  Vítězové jednotlivých kategorií letošního ročníku:

  Šampion bílých vín 
  Chardonnay 2018, pozdní sběr
  Habánské sklepy, Velké Bílovice

  Šampion červených vín
  Cabernet Moravia 2018, moravské zemské víno
  Vinařství Jaroslav Spěvák, Velké Bílovice

  Nejlepší kolekce vín
  Mgr. Petr Netopilík, Týnec

  Nejlepší Rosé
  Zweigeltrebe rosé 2018, kabinetní
  Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice

  Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  Dornfelder 2018, moravské zemské víno
  Petr Polách 1425, Velké Bílovice

  Šampion bílých vín Víno 66,6, a nic navíc
  Chardonnay 2015, moravské zemské víno
  Vinařství Jaroslav Osička 304, Velké Bílovice

  Šampion červených vín Víno 66,6, a nic navíc
  Cuvée Mlask 2011, jakostní
  František Mádl 1345, Velké Bílovice

  Nejlepší archivní víno
  Rulandské modré 2015, jakostní
  Vinařství Petr Skoupil 450, Velké Bílovice

  Nejlepší Frankovka ročníku 2018 z největší vinařské obce Velké Bílovice
  Frankovka 2018, jakostní
  Petr Konečný 1406, Velké Bílovice

  Kompletní katalog Výstavy vín - Víno 66,6 ročník 2019 ke stažení

 • Oblastní výstava vín 2018

  Statut výstavy vín 2018

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 29. 4. 2018 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 5. 5. 2018 v 14:00 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
  2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
  3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

  Organizační výbor soutěže:

  • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal

  Vítězové jednotlivých kategorií letošního ročníku:

  Šampion bílých vín 
  Veltlínské zelené, výběr z hroznů 2017
  Vinařství Sing Wine s.r.o. Žižkovská 1365, Velké Bílovice

  Šampion červených vín
  Frankovka, pozdní sběr 2015
  Hana Mádlová, Na Aleji 148, Velké Bílovice

  Nejlepší kolekce vín
  Vinařství Bauman s.r.o., Růžová 354, Velké Bílovice

  Nejlepší Rosé
  Frankovka Rosé, kabinetní 2017
  Vinařství na Špičáku, Morávky 1440, Velké Bílovice

  Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  Ryzlink vlašský 2017
  Petr Polách, Morávky 1425, Velké Bílovice

  Šampion Víno 66,6 a nic navíc
  Vína ročníku 2015 a starší
  Nejlepší bílé víno
  Chardonnay François Fréres 2011, výběr z hroznů
  Vinselekt Michlovský, a.s., Luční 858, Rakvice

  Šampion Víno 66,6 a nic navíc
  Vína ročníku 2015 a starší
  Nejlepší červené víno
  Alibernet barrique 2013, pozdní sběr
  Vinselekt Michlovský, a.s., Luční 858, Rakvice

  Nejlepší archivní víno
  Chardonnay, moravské zemské víno 2013
  Vinařství Svoboda, Staré Belegrady 224, Velké Bílovice

  Nejlepší Rulandské šedé ročníku 2017 z největší vinařské obce Velké Bílovice
  Rulandské šedé, výběr z hroznů 2017
  Vinařství Bauman s.r.o., Růžová 354, Velké Bílovice

 • Oblastní výstava vín 2017

  Statut výstavy vín 2017

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 27. 4. 2017 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 3. 5. 2017 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
  2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
  3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

  Organizační výbor soutěže:

  • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal

  Výsledky výstavy autentických vín 2017

  Šampion bílých vín:
  Hana Mádlova 148, Velké Bílovice
  Pálava 2015, Pozdní sběr

  Šampion červených vín:
  Vinařství Baloun, Velké Pavlovice
  Merlot 2015, Výběr z hroznů

  Nejlepší kolekce vín 2016
  Rodinné vinařství Sedlák 14, Velké Bílovice

  Nejlepší Rosé
  Vinařství Osička s.r.o., Velké Bílovice 388
  Cabernet Moravia 2016, Pozdní sběr

  Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  Rostislav Snovický 1066, Velké Bílovice
  Dornfelder 2016, moravské zemské víno

  Šampion bílých vín Víno 66,6, a nic navíc
  Dobrá Vinice a.s., Nový Šaldorf 80/s Znojmo
  Chardonnay kvevri Georgia 2012, moravské zemské víno

  Šampion červených vín Víno 66,6, a nic navíc
  Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice
  Pinot Noir Vinum Palaviense 2011, výběr z hroznů

  Nejlepší frizzante víno
  Vinařství Kubík 761, Velké Bílovice
  RM+ZW MZV 2016

  Nejlepší Chardonnay ročníku 2016 z největší vinařské obce Velké Bílovice
  Vinařství Petr Skoupil 450, Velké Bílovice
  Chardonnay Pozdní sběr 2016

 • Oblastní výstava vín 2016

  Statut výstavy vín 2016

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 23. 4. 2016 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 30. 4. 2016 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
  2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
  3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

  Organizační výbor soutěže:

  • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal

  Výsledky výstavy autentických vín 2016

  Šampion bílých vín:
  Vinařství František Zapletal, Velké Bílovice
  Rulandské bílé 2015, pozdní sběr

  Šampion červených vín:
  Rodinné vinařství Spěvák s.r.o., Velké Bílovice
  Neronet 2015, pozdní sběr

  Nejlepší kolekce vín 2016
  Vinařství Sing Wine, Velké Bílovice

  Nejlepší Rosé
  Vinařství Vajbar, Rakvice
  André 2015, pozdní sběr

  Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  Ing. Lubomír Maťák, Velké Bílovice
  Hibernal 2015, pozdní sběr

  Šampion bílých vín Víno 66,6, a nic navíc
  Glosová Helena, Moravská Nová Ves
  Chardonnay 2013, moravské zemské víno

  Šampion červených vín Víno 66,6, a nic navíc
  Vinařství Vladimír Tetur, Velké Bílovice
  Rulandské modré 2012, výběr z hroznů

  Nejlepší frizzante víno
  Vinařství Sing Wine, Velké Bílovice
  Frizzante Cuvée rose 2015, moravské zemské víno

  Nejlepší Ryzlink vlašský z největší vinařské obce Velké Bílovice
  Vinařství Vladimír Tetur, Velké Bílovice
  Ryzlink vlašský 2015, pozdní sběr

 • Oblastní výstava vín 2015

  Statut výstavy vín 2015

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 28. 4. 2015 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 2. 5. 2015 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
  2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
  3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

  Organizační výbor soutěže:

  • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal

  Výsledky výstavy autentických vín 2015

  Šampion bílých vín:
  Tramín čerevný p.s. 2013
  Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice 14

  Šampion červených vín:
  Cabernet Sauvignon p.s. 2013
  Vinařství Sing Wine, Velké Bílovice 1365

  Nejlepší kolekce vín 2015
  Vinařství Vladimír Tetur, Velké Bílovice 1277

  Nejlepší Rosé
  ROSE Frankovka MZV 2014
  Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice 14

  Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  Ryzlink rýnský pozdní sběr 2014
  Florian Josef Velké Bílovice 1134

  Šampion bílých naturálních vín
  Pinot Gris moravské zemské víno 2013
  Petr Kočařík, Čejkovice

  Šampion červených naturálních vín
  Frankovka výběr z hroznů 2011
  Miloš Michlovský, Rakvice

  Nejlepší frizzante víno
  Irsai Oliver MZV 20143
  Vinařství Vajbar Rakvice 480

  Nejlepší Veltlínské zelené z největší vinařské obceVelké Bílovice
  Veltlínské zelené p.s. 2014
  Mádl Stanislav Velké Bílovice 1252

 • Oblastní výstava vín 2014

  Statut výstavy vín 3. 5. 2014

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 27. 4. 2014 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 3. 5. 2014 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
   bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
  • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
  2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
  3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

  Organizační výbor soutěže:

  • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
  • Garant výstavy: Tibor Zapletal

  Výsledky výstavy autentických vín 2014

  Šampion bílých vín:
  Tramín červený pozdní sběr 2013
  Vinařství Petr Skoupil, Velké Bílovice 450

  Šampion červených vín:
  Neronet 2011, jakostní víno
  Rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice 744

  Nejlepší kolekce vín 2014
  Vinařství Petr Skoupil, Velké Bílovice 450

  Nejlepší Rosé
  Frankovka rosé 2013
  Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice 14

  Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
  Rulandské šedé 2013
  Rostislav Snovický, Velké Bílovice 1066

  Šampion bílých naturálních vín
  Pinot Gris 2012
  Petr Kočařík, Čejkovice

  Šampion červených naturálních vín
  Svatovavřinecké 2012
  Miloš Michlovský, Rakvice

  Nejlepší frizzante víno
  Muškát moravský 2013
  Vinařství Vinovit, Velké Bílovice 45

 • Oblastní výstava vín 2013

  Statut výstavy 2013

  I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

  IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

  II. Poslání a cíl výstavy:

  1. Odborně posoudit vína z velkopavlovické podoblasti.
  2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
  3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
  4. Propagace místních vín a vinařů
  5. Zaevidování tratí do katalogu

  III. Podmínky účasti:

  1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
  2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

  IV. Hodnocení vín

  1. Hodnocení vín proběhne dne 14. 4. 2013 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
  2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 27. 4. 2013 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
  3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
  4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
  5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
  6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

  V. Odborné komise

  1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
  2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
  3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
  4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
  5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

  VI. Vyhodnocení vín a ceny

  1. V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná, bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu nejvýše dosažených bodů.
   Nejlepší kolekce vín je udělena vinaři, který má zastoupení min.6 vín s nejlepším celkovým průměrem.
  2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejvýše hodnocené červené víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena malovinaře za nejvýše hodnocené víno
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

  VII. Zvláštní ustanovení:

  1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
  2. Pořadatel si ustanovuje právo odkoupit oceněná vína za ceny:
  • zlatá medaile: 80,-Kč (odkup 12 láhví)
  • stříbrná medaile: 80,-Kč (odkup 6 láhví)
  • bronzová medaile: 80,-Kč (odkup 3 láhve)
  • šampion výstavy: 100,-Kč (odkup 30 lahví)

  Organizační výbor soutěže:

  • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
  • Čeněk Osička
  • Aleš Tetur
  • Jan Strýček
  • Milan Sedlák - garant degustace

  Výsledky výstavy autentických vín 2013

  Šampion bílých vín
  Sauvignon, pozdní sběr 2012
  Vinařství U Svatého Martina, Velké Bílovice 1443

  Šampion červených vín
  Cabernet Moravia, moravské zemské víno 2012
  Rodinné vinařství Spěvák, Velké Bílovice 1376

  Nejlepší kolekce vín
  Vinařství U Svatého Martina, Velké Bílovice 1443

  Nejlepší Rosé
  Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr 2012
  Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice 14

  Cena Václava Oslzlého za nejvýše hodnocené červené víno
  Modrý Portugal, moravské zemské víno 2012
  Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice 1380

  Cena Vladislava Vaňka za nejlepší víno malovinaře
  Zweigeltrebe rosé, kabinetní víno 2012
  Matulík Václav, Velké Bílovice 1191

  Vítěz autentických bílých vín
  Blanc de Blancs, moravské zemské víno 2009
  Dobrá vinice s.r.o., Nový Šaldorf 42

  Vítěz autentických červených vín
  Frankovka, pozdní sběr, 2007
  Mádl František, Velké Bílovice 147

 • Oblastní výstava vín 2012

  Pozvánka na místní výstavu vín

  Vážení vinaři, přátelé vína,
  dovolte mi Vás informovat o Výstavě vína, která proběhne po roční pauze a to 28. dubna 2012 v Kulturním domě, začátek v 9.00 h vyhlášení šampionů výstavy v 13.hodin a závěr v 22.00. Dopoledne vystoupí Dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice. Od 15.00 bude hrát Cimbálová muzika Vojara.

  Degustace proběhne v neděli 15. dubna 2010 v nové restauraci Kulturního domu ve Velkých Bílovicích. Začátek degustace je v 9.00. Občerstvení po degustaci je zajištěno u p. Poláchové naproti KD.

  Pravidla pro prezentaci vzorků na výstavě:

  1. Jeden vzorek jsou tři láhve vína.
  2. Zařazení vzorků je bez poplatku
  3. Velkobílovičtí vinaři o.s. odkoupí vzorky, které se umístní:
   • na prvním místě,18 lahví tohoto vína
   • na druhém místě, 12 lahví tohoto vína
   • na třetím místě, 6 lahve tohoto vína
   • na šampiona výstavy, 30 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS vinařské potřeby, prodejna Žižkovská
  2. Vinařství V. Zapletal, Pod Předníma
  3. L. Osička, Fabian
  4. Vinařství Kubík, Ve Dvoře
  5. Vinařství František a Hana Mádlovi, Sadová
  6. Vinařství Pavel Lebloch, Ťuhýkov
  7. Vinařství T.Zapletal, Ke kapličce
  8. Vinařství Mikulica Petr, Vel. Pavlovice
  9. Vinařství Sýkora, Čejkovice
  10. Vinařství Vajbar, Rakvice
  11. Vinařství Nestarec, Moraský Žižkov
  12. Vinařství Horák, Vrbice
  13. Ing. Jaroslav Osička, Velké Bílovice - zde můžete přivážet vzorky Autentistů

  Bedny s lahvemi budou navezeny na odběrné místo 26. 3. Sběr lahví z odběrných míst proběhne do 6. 4. 2010, po tomto datu vzorky odebírány nebudou.

  Speciální rozvoz a svoz lahví pro všechna vinařství:

  • 24. 3. 2012 - sobota, rozvoz lahví na zavolání, pouze vinařství z Velkých Bílovic a Mor. Žižkova
  • 7. 4. 2012 - sobota, svoz lahví na zvolání, pouze vinařství z Velkých Bílovic a Mor. Žižkova

  Bedny s lahvemi (špunty a visačky) budou rozváženy osobní dopravou po všech vinařstvích a na závěr bych Vás chtěl pozvat jak na hodnocení tak i na výstavu a doufám že vyhraje ten nejlepší vzorek.

  za organizační tým Výstavy vína 2012

  Michal Tetur

  • mob.: +420 775 595 561
  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • www.velkebilovice.com
 • Oblastní výstava vín 2010

  Pozvánka na místní výstavu vín

  Spolek velkobílovických vinařů,
  zve všechny vinaře a milovníky dobrého vína, na tradiční výstavu, která se uskuteční v sobotu 1. května 2010 v Kulturním domě, začátek v 10.00, vyhlášení šampionů výstavy v 16.30, konec 22.00. Dopoledne vystoupí Dechová hudba ZUŠ. Od 15.30 bude hrát Cimbálová muzika sourozenců Osičkových.

  Degustace proběhne v neděli 18. dubna 2010 v KD. Začátek degustace je v 10.00.
  Občerstvení po degustaci je zajištěno u p. Poláchové naproti KD.

  Pravidla pro prezentaci vzorků na výstavě:

  1. Jeden vzorek jsou tři láhve vína.
  2. Vinaři jejichž vzorek se umístní
   • na prvním místě dodají na výstavu 8 lahví tohoto vína
   • na druhém místě dodají na výstavu 6 lahví tohoto vína
   • na třetím místě dodají na výstavu 4 lahve tohoto vína
   • na šampiona výstavy dodají na výstavu 24 lahví vína

  Sběrná místa vzorků:

  1. Prodejna BS, sklad Čejkovská 5. Vinařství V. Zapletal, Pod Předníma
  2. L. Osička, Fabian 6. Vinařství Kubík, Ve Dvoře
  3. A. Skoupil, Na Aleji 7. Vinařství P. Vaněk, Pionýrská
  4. Vinařství F. Mádl, Lůčky 8. Vinařství Lanžhotský, Belegrady

  Bedny s lahvemi budou navezeny na odběrné místo 22. 3. 2010. Sběr lahví z odběrných míst proběhne do 10. 4. 2010, po tomto datu vzorky odebírány nebudou.

  Za Spolek velkobílovických vinařů

  František Spěvák, tel.: 728 611 794

 • Oblastní výstava vín 2009

  Spolek velkobílovických vinařů upozorňuje všechny vinaře a milovníky dobrého vína, že pořádá v sobotu 2. května 2009 výstavu vína. Začátek výstavy bude v 10.00 hod a předpokládaný konec ve 21.00 hod. Vstupné 200,- Kč.

  Dopoledne bude od 9.30 hod. hrát před KD dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice. Od odpoledních hodin do konce výstavy bude vyhrávat cimbálová muzika Guráš.

  Na jeden vzorek vína se budou dávat 3 ks láhví. Podmínky výstavy budou ještě oznámeny. Stanoviště pro sběr vzorků budou také včas oznámena. Poslední den sběru vzorků bude 13. dubna 2009.

  Degustace vín se uskuteční v neděli 19. dubna 2009 od 9.00 hod. ve školní jídelně na ulici Fabián.

  Degustátoři přijděte v hojném počtu, jste vítáni!

  Za Spolek velkobílovických vinařů

  František Spěvák tel.: 728 611 794

 • Oblastní výstava vín 2008

  Spolek velkobílovických vinařů pořádá Oblastní výstavu vín, která se koná 4.5.2008 od 9.00 do 19.00 hodin v Kulturním domě Velké Bílovice.

  K poslechu bude hrát cimbálová muzika.

  Vstupné 200 Kč zahrnuje:

  • volnou degustaci všech vystavených vín
  • katalog vín
  • degustační skleničku
  • tužku
  • vstupenku

  Oceněná vína budou průběžně doplňována po dobu celé výstavy.

  Těšíme se na Vaši návštěvu

  za organizační výbor Jiří Rusnok

 • Oblastní výstava vín 2007

  Stejně jako vloni pořádá Spolek velkobílovických vinařů Oblastní výstavu vín, která se koná v neděli 29.4.2007 v Kulturním domě.

  Začátek výstavy je v 9.00 hodin, k poslechu bude hrát cimbálová muzika a dechová hudba.

  Vstupné 200 Kč zahrnuje:

  • volnou degustaci všech vystavených vín
  • katalog vín
  • degustační skleničku
  • tužku
  • vstupenku

  Oceněná vína budou průběžně doplňována po dobu celé výstavy.

  Smyslem této výstavy je možnost porovnání vín jak od malovinařů tak i profesionálních firem, ale hlavně prezentovat víno jako kulturní nápoj. Na jednom místě bude možné přechutnat a porovnat velké množství vzorků vín různých odrůd a více ročníků. Je to jedinečná možnost seznámit se s víny této oblasti, zvláště pak s novým ročníkem 2006, který byl svým způsobem vyjímečný. A tak právě výstava, na kterou jste srdečně zváni, je v očekávání opravdu kvalitních vín.

  Ve Velkých Bílovicích se vinařstvím zabývá velká část obyvatel, nachází se zde na 600 vinných sklepů, katastr je osázen více jak 800 ha vinné révy. Tato „síla vína" bude představena i na pořádané výstavě vín.

  Těšíme se na Vaši návštěvu

  za organizační výbor Jiří Rusnok

 • Oblastní výstava vín 2006

  Spolek velkobílovických vinařů pořádá 30.4.2006 Oblasní výstavu vín v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích.

  Od 14.30 hod bude hrát cimbálová muzika Lália

  Vstupné 200 Kč zahrnuje:

  • volnou degustaci všech vystavených vínkatalog vín
  • degustační skleničku
  • tužku
  • vstupenku

  Vítězná vína budou doplňována v průběhu celé výstavy.

Velkobílovičtí vinaři, spolek
Hlavní č. ev. 97, 691 02 Velké Bílovice
IČ: 22682473
DIČ: CZ22682473
www.velkebilovice.com
www.velkobilovictivinari.cz

Komunikace s médii
info@velkobilovictivinari.cz

Aplikace Velkobílovičtí vinaři
Webové verze aplikace

Sledujte nás na Facebooku

Stahujte BEZPLATNĚ aplikaci Velkobílovičtí vinaři.

QR googleQR apple

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

comgate