Oblastní výstava vín 2017

Statut výstavy vín 2017

I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

II. Poslání a cíl výstavy:

 1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
 2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
 3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů zmezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
 4. Propagace místních vín a vinařů
 5. Zaevidování tratí do katalogu

III. Podmínky účasti:

 1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
 2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

IV. Hodnocení vín

 1. Hodnocení vín proběhne dne 27. 4. 2017 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
 2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 3. 5. 2017 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
 3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
 4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
 5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
 6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

V. Odborné komise

 1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
 2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
 3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
 4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
 5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

VI. Vyhodnocení vín a ceny

 1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí: V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
  bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
 2. Udělení cen:
 • šampion bílých vín
 • šampion červených vín
 • nelepší růžové víno
 • nejlepší kolekce vín
 • cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
 • šampion bílých autentických vín
 • šampion červených autentických vín

VII. Zvláštní ustanovení:

 1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
 2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
 • na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
 • na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
 • na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
 • na šampiona výstavy 30 lahví vína

Sběrná místa vzorků:

 1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
 2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
 3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

Organizační výbor soutěže:

 • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
 • Čeněk Osička – zástupce vedoucího
 • Garant výstavy: Tibor Zapletal

Výsledky výstavy autentických vín 2017

Šampion bílých vín:
Hana Mádlova 148, Velké Bílovice
Pálava 2015, Pozdní sběr

Šampion červených vín:
Vinařství Baloun, Velké Pavlovice
Merlot 2015, Výběr z hroznů

Nejlepší kolekce vín 2016
Rodinné vinařství Sedlák 14, Velké Bílovice

Nejlepší Rosé
Vinařství Osička s.r.o., Velké Bílovice 388
Cabernet Moravia 2016, Pozdní sběr

Cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
Rostislav Snovický 1066, Velké Bílovice
Dornfelder 2016, moravské zemské víno

Šampion bílých vín Víno 66,6, a nic navíc
Dobrá Vinice a.s., Nový Šaldorf 80/s Znojmo
Chardonnay kvevri Georgia 2012, moravské zemské víno

Šampion červených vín Víno 66,6, a nic navíc
Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice
Pinot Noir Vinum Palaviense 2011, výběr z hroznů

Nejlepší frizzante víno
Vinařství Kubík 761, Velké Bílovice
RM+ZW MZV 2016

Nejlepší Chardonnay ročníku 2016 z největší vinařské obce Velké Bílovice
Vinařství Petr Skoupil 450, Velké Bílovice
Chardonnay Pozdní sběr 2016

Velkobílovičtí vinaři, spolek
Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice
info@velkebilovice.com
www.velkebilovice.com

Komunikace s médii
info@velkebilovice.com 

IČ: 22682473
DIČ: CZ22682473