Oblastní výstava vín 2013

Statut výstavy 2013

I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

II. Poslání a cíl výstavy:

 1. Odborně posoudit vína z velkopavlovické podoblasti.
 2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
 3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
 4. Propagace místních vín a vinařů
 5. Zaevidování tratí do katalogu

III. Podmínky účasti:

 1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
 2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

IV. Hodnocení vín

 1. Hodnocení vín proběhne dne 14. 4. 2013 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
 2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 27. 4. 2013 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
 3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
 4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
 5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
 6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

V. Odborné komise

 1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
 2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
 3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
 4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
 5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

VI. Vyhodnocení vín a ceny

 1. V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná, bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu nejvýše dosažených bodů.
  Nejlepší kolekce vín je udělena vinaři, který má zastoupení min.6 vín s nejlepším celkovým průměrem.
 2. Udělení cen:
 • šampion bílých vín
 • šampion červených vín
 • nelepší růžové víno
 • nejvýše hodnocené červené víno
 • nejlepší kolekce vín
 • cena malovinaře za nejvýše hodnocené víno
 • šampion bílých autentických vín
 • šampion červených autentických vín

VII. Zvláštní ustanovení:

 1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
 2. Pořadatel si ustanovuje právo odkoupit oceněná vína za ceny:
 • zlatá medaile: 80,-Kč (odkup 12 láhví)
 • stříbrná medaile: 80,-Kč (odkup 6 láhví)
 • bronzová medaile: 80,-Kč (odkup 3 láhve)
 • šampion výstavy: 100,-Kč (odkup 30 lahví)

Organizační výbor soutěže:

 • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
 • Čeněk Osička
 • Aleš Tetur
 • Jan Strýček
 • Milan Sedlák - garant degustace

Výsledky výstavy autentických vín 2013

Šampion bílých vín
Sauvignon, pozdní sběr 2012
Vinařství U Svatého Martina, Velké Bílovice 1443

Šampion červených vín
Cabernet Moravia, moravské zemské víno 2012
Rodinné vinařství Spěvák, Velké Bílovice 1376

Nejlepší kolekce vín
Vinařství U Svatého Martina, Velké Bílovice 1443

Nejlepší Rosé
Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr 2012
Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice 14

Cena Václava Oslzlého za nejvýše hodnocené červené víno
Modrý Portugal, moravské zemské víno 2012
Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice 1380

Cena Vladislava Vaňka za nejlepší víno malovinaře
Zweigeltrebe rosé, kabinetní víno 2012
Matulík Václav, Velké Bílovice 1191

Vítěz autentických bílých vín
Blanc de Blancs, moravské zemské víno 2009
Dobrá vinice s.r.o., Nový Šaldorf 42

Vítěz autentických červených vín
Frankovka, pozdní sběr, 2007
Mádl František, Velké Bílovice 147

Velkobílovičtí vinaři, spolek
Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice
info@velkebilovice.com
www.velkebilovice.com

Komunikace s médii
info@velkebilovice.com 

IČ: 22682473
DIČ: CZ22682473